మొబైల్ ద్వారా ఏపి లో ఇసుక ఆర్డర్ చేసే విధానం …!

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో కొత్తగా ఏర్పడిన వైసీపి ప్రభుత్వం ఇసుక కొత్త పాలసీని ప్రవేశపెట్టిన విషయం అందరికి తెలిసిందే. అయితే ఇందులో చాలా మందికి ఇసుకను ఎలా కొనుగోలు చేసుకోవాలో తెలియక సతమతమవుతున్నారు. అయితే ఏపీ ప్రభుత్వం కొత్తగా ఇసుక కొనుగోలు …

Read more

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ఇసుక బుక్ చేసుకునే విధానం ..!

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో కొత్తగా ఏర్పడిన వైసీపి ప్రభుత్వం ఇసుక కొత్త పాలసీని ప్రవేశపెట్టిన విషయం అందరికి తెలిసిందే. అయితే ఇందులో చాలా మందికి ఇసుకను ఎలా కొనుగోలు చేసుకోవాలో తెలియక సతమతమవుతున్నారు. అయితే ఏపీ ప్రభుత్వం కొత్తగా ఇసుక కొనుగోలు …

Read more