పది రూపాయలకే నాణ్యమైన వైద్యం.. ఎక్కడో తెలుసా?

10 Rupees Doctor

ప్రస్తుతం వైద్యం ఖరీదైపోయింది. చాలా మంది ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులకు పోవడానికే ఇష్టపడటం లేదు. ఎందుకంటే అక్కడ సదుపాయాలు సరిగ్గా ఉండవని. కార్పొరేట్ కు వెళ్లాలంటే ప్రజలకు భయం.. ఎందుకంటే చిన్న జబ్బుకు అక్కడ వేల రూపాయాల ఖర్చు అవుతుంది కాబట్టి.. ఇలాంటి …

Read more